Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, w naszej kancelarii wprowadziliśmy trzy podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia,

Wybierz swój plan

Ryczałtowy

  • Polegający na określeniu z góry kosztów wynagrodzenia.Ten sposób rozliczenia jest przez nas stosowany w sprawach, w których możemy z góry z określić zakres i czas pracy. W szczególności stosujemy go przy udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pism, sporządzeniu opinii prawnych, oraz przy zastępstwie przed sądami i organami administracyjnymi.

Godzinowy

  • Polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania. Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, jak też przy zastępstwie przed sądami i organami administracyjnymi, w przypadku spraw nietypowych.

Success fee

  • System wynagradzania zależny od wyniku sprawy oznacza, że wynagrodzenie jest płatne po zakończeniu sprawy, w zależności od jej wyniku (najczęściej jako określony z góry procent liczony od wartości przedmiotu sporu).Ten system wynagrodzenia proponujemy w szczególności dla rozliczenia prowadzonych w imieniu Klienta procesów sądowych o odszkodowanie, zadośćuczynienie.

O wysokości wynagrodzenia w Państwa sprawie, szczegółowo poinformujemy, po wcześniejszym zapoznaniu się z przedmiotem i stanem sprawy