Możemy również znaleźć się w sytuacji odwrotnej t.j. gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza, bądź prowadzi już egzekucję to wówczas stajemy się Dłużnikami.