Porada On-line

W celu uzyskania porady on-line uprzejmie prosimy :

01.

Uzupełnić i przesłać do Kancelarii poniższy formularz.

02.

Poczekać na zwrotną wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie odebrania pytania przez Kancelarię, oraz zaproponowaną cenę i termin wykonania usługi. W razie potrzeby możemy poprosić o przesłanie skanu pism lub dokumentów, czy też podanie innych niezbędnych danych w celu udzielenia porady.

03.

jeżeli warunki udzielenia pomocy prawnej zostaną przez Państwa zaakceptowane, należy dokonać wpłaty na konto podając w opisie przelewu przydzielony Państwa zleceniu nr id.

04.

Poczekać na odpowiedź drogą e-mailową

Wycena jest bezpłatna. Otrzymasz ją w ciągu 1 dnia roboczego

Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wykonania porady on-line bez wskazania uzasadnienia swojej decyzji, w szczególności, gdy zapytanie leży poza zakresem działalności kancelarii.

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu sprawy do prowadzenia Kancelarii uiszczona opłata za poradę podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia

Na etapie wyceny usługi Kancelaria może zwrócić się do Klienta z pytaniem o dodatkowe elementy stanu faktycznego lub dodatkowe dokumenty, których znajomość będzie istotna dla dokonania wyceny.

Jeżeli Państwa sprawa będzie wymagała sporządzenia pisma, przygotujemy je i wyślemy mailem lub pocztą pod wskazany adres.