Naszym Klientom pomagamy kompletować dokumentację, prowadzić postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych i później właściwie w ich imieniu egzekwować odszkodowanie.