Nadzorujemy sprawy karne przeciwko sprawcom wypadków, które często przesądzają o możliwości prowadzenia sprawy cywilnej przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu

OFERUJEMY PAŃSTWU KLAROWNE ZASADY WSPÓŁPRACY PRAWNEJ I FINANSOWEJ

BEZPŁATNIE ANALIZUJEMY DOKUMENTY I RZETELNIE INFORMUJEMY O WYSOKOŚCI MOŻLIWEGO DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA

ROZPATRUJEMY KAŻDE ZGŁOSZENIE

PODEJMUJĄC SIĘ PROWADZENIA SPRAWY Z ZAKRESU ODSZKODOWAŃ NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH I ZALICZEK – WYPŁATA HONORARIUM NASTĘPUJE PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ